Oisin Cantwell har fel

Oisin Cantwell, debattör på Aftonbladet som debatterar Knutby-Sara skriver att mördare som döms till vård inte kommer ut snabbare än de som dömts till fängelse . Han raljerar lite om hur folk kommer få högt blodtryck och svära över hur hjärnskrynklarna blir lurade av förslagna mördare och så vidare . Det hade varit klädsamt om Oisin tagit reda på de fakta som finns och som motsäger det påståendet. Ur krönikan:

Låt oss undersöka hur detta stämmer överens med verkligheten : Det är för det första inte sant att mördare som dömts till rättspsykiatrisk vård snart är ute igen. Det finns för all del personer som friskförklarats inom några år, men den person som suttit inlåst längst i Sverige dömdes till vård för ett mord 1967, för 44 år sedan. En inventering som Socialstyrelsen gjorde år 2005 visade att sex personer hållits inspärrade inom rättspsykiatrin i mer än 30 år. Ytterligare tre i över 40 år. Värt att notera är att den mördare som suttit längst i fängelse är Leif Axmyr, dömd 1982.”

Det Oisin inte tycks se är att man måste gå efter typ av brott och genomsnittlig vårdtid. Det inventeringen visar är att 2005 har 9 personer vårdats längre än 30 år (3 st längre än 40) 0ch 2 av dom är dömda för mord vilket ju är vad Oisin pratar om, så jag förstår inte varför han drar upp de andra 7, de är ju irrelevanta för hur länge en mördare vårdas.

Den ene av de två är Sten Erik Eriksson som dömdes för att ha våldtagit och strypt en 8-åring 1967. Han har under åren rymt flera gånger och har fortfarande ett intresse för småpojkar. Jag kan nämna en annan patient som suttit i 25 år för dubbelmord. Så det finns undantag Men nu pratar Oisin om vårdtiden generellt, medeltid för morddömda. Och i snitt så sitter de kortare tid än mördare dömda till fängelse. Och ska man ta exempel på långa vårdtider så kan man ta det motsatta. Trippelmördaren som var ute efter 2 års vård tex.

Socialstyrelsen gjorde en utredning mellan 1995 och 1999 och kom bland annat fram till följande.
Av 665 patienter så var 90 % dömda för våldsbrott (=598,5 st). Av dessa så rörde det sig i en fjärdedel av fallen om våld med dödlig eller potentiellt dödlig utgång (=149 st). Vid studiens slut hade 309 patienter skrivits ut. Vårdtiderna var i snitt 4,6 år och de som dömts för icke-våldsbrott hade signifikant längre medelvårdtid än de som var dömda för mord, dråp eller grov misshandel.

Efter utskrivning återföll 65 av 309 patienter i någon form av brott. 33 av 309 (10,7 %)  återföll i våldsbrott och 5 av 309 (1,6 %) i grövre brott (våldtäkt i 2 fall och grov misshandel i 3 fall).

Under vårdtiden dömdes 30 personer för 43 grövre våldsbrott (19 sexualbrott, 8 dråp, 7 mord och 9 grov misshandel) .

Medelvårdtiden för mord och dråp var alltså 4,6 år vilket omvandlat till fängelse skulle innebära ett straff på 6,9 år. Minimistraffet för mord är 10 år vilket med avräkning (2/3) blir 6,6 år. Således är det i snitt minst 2 år kortare tid inom vården än i fängelse. Och ännu mer om man tex döms till 18 år eller livstid.

Det man också ska komma ihåg är att den som döms till vård kan vara inskriven i vården men bo i egen lägenhet. JB är tex fortfarande inskriven för vård men bor 50 mil från kliniken i egen lägenhet så siffrorna ang vårdtiden kan vara missvisande på så sätt. De kan alltså vara fria med vissa krav (att avhålla sig från droger, ringa psyk 1 gång i månaden osv) . De är på pappret fortfarande under tvångsvård men i realiteten så kan de lika gärna bo ensam i en lya. Man ska också komma ihåg att den person som släpps ut efter 4-5 år har haft permissioner och övernattningar under lång tid innan de släpps ut.

Däremot så får de som döms för misshandel oftare en längre vård –än fängelsetid. Där har vårdtiden ett snitt på 1,4 år och fängelsetiden ett snitt på 5 månader. Sen har vårdtiden för de allra flesta brott ökat markant, dock ej för vårdtiderna för mord.

Henrik Belfrage (Professor i kriminologi och forskningschef på rättspsyk Sundsvall) säger att antagligen så är vårdtiden för mord och dråp kortare än fängelsetiden för detsamma.

This entry was posted in Brott & Straff and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

<----Välj en bildfil (JPG)