Kan en psykolog/läkare ställa diagnos utan att träffa patienten?

Jag har en fundering. Vi ser på den rent hypotetiskt här, beskrivet scenario är alltså en påhittad historia.

Jag går till en psykolog och pratar om mitt lilla barn. Jag säger att barnet blir misshandlat av sin pappa (som jag är separerad ifrån) men det finns inga bevis så anmälan jag gjorde lades ner och nu vill jag ha stöd i hur jag ska gå vidare med barnet och hantera hens upplevelser. Jag berättar för psykologen hur barnet reagerar när jag pratar om pappa, vad barnet berättat för mig och hur barnet mår. Det framgår klart och tydligt av min berättelse att hen inte alls mår bra utan är mycket orolig och rädd och att det är kopplat till pappans misshandel.

Skulle psykologen kunna ställa en diagnos på barnet utifrån min berättelse och utan att ha träffat hen själv? Om jag framstår som mycket trovärdig och min historia styrks av att jag anmält pappan för misshandel och jag upprepade gånger ringer och berättar för psykologen om hur hen mår och hur hen agerar? Skulle han kunna ställa en preliminär diagnos baserad på min historia, alltså där han förtydligar i journalen att det är en preliminär diagnos och att han inte träffat mitt barn?

Har en psykolog/läkare enligt lag rätt att ställa en diagnos utan att träffa sin patient? Jag tänker att det skulle ju vara i allra högsta grad vara olämpligt att göra det då min upplevelse och tolkning av barnets agerande och mående är just min upplevelse och inte nödvändigtvis hens. Men om man ser rent juridiskt, skulle det vara ett olagligt förfarande på något vis eller bara olämpligt? Frågan är alltså:

Kan/får en läkare/psykolog ställa en diagnos på en patient han aldrig träffat?

Kan han ställa ens en preliminär diagnos baserad på min berättelse?

Om inte, skulle det vara ett tjänstefel eller ett annat brott?

Det här inlägget postades i Lite av varje och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.