HDs dom i Mangamålet

Det blev en frikännande dom i det sk Mangamålet. Det blev också ganska tydligt hur godtyckligt lagen går att tolka gällande barnpornografiska teckningar vilket var en av mina frågeställningar i mitt tidigare inlägg. I tingsrätten ansåg man att det var 51 st teckningar som skulle betraktas som barnpornografiskt innehav. I hovrätten minskade det till 39 stycken. I högsta domstolen ansåg man att en enda teckning utgjorde brottet innehav av barnpornografi.

Kort sagt om domen: Man ansåg att det var en enda teckning som kunde jämställas med att föreställa en avbildning av ett verkligt barn och därmed klassas som barnpornografi i lagens mening, de övriga ansågs vara fantasifigurer med mänskliga drag. Frågan var då om det var försvarligt för den dömde att inneha en barnpornografisk teckning. Man konstaterar då att han är expert på japansk kultur i synnerhet mangaserier. Han innehar stora mängder teckningar och att det då fanns en teckning som anses vara enl lagen barnpornografisk får anses försvarligt. Men sannolikt skulle inte vem som helst kunna inneha den bilden och klara sig, utan han klarade sig som jag uppfattar det just för att han är expert och samlare i ämnet.

Min tanke här är väl att de kanske konstaterat att för gemene man är det inte alldeles enkelt att avgöra vad som skulle utgöra ett brottsligt förfarande i det här ämnet med tanke på att t.om de juridiskt bevandrade kommit till så extremt olika slutsatser om vad som är brottsligt och inte i fråga om teckningarna. Och jag vet faktiskt inte om någon blivit så mycket klokare av detta, allt handlar ju om vad de olika instanserna ser i bilderna, och uppenbarligen ser de olika saker allihop. I spoilern nedan finns HDs dom. Klicka på bilderna för att få dom större.

[spoiler title=”Högsta domstolens dom”]