Tag Archives: Att vara vuxen

Mental regression

Man brukar numer säga om åldrar att 70 är det nya 50, 60 är det nya 40 osv. Att vi blivit allt snyggare, alertare och friskare generellt, och så är det faktiskt. Det är många medelålders och uppåt som ser … Continue reading

Posted in Lite av varje | Tagged , , | 39 Comments