Tag Archives: Romer

Att skicka barn till ren tortyr

Sverige med sina lagar och regler som inte ens är kompatibla med varandra. Nu är det åter igen barnen som får sitta i klistret precis som i Marks-fallet. En romsk-serbisk mamma vanvårdade sina barn som var 1, 5 och 8 … Continue reading

Posted in Lite av varje | Tagged , , , , , , , | 10 Comments

Marks kommun överklagar till kammarrätten

Det är glädjande att se att Marks kommun beslutat (om än i en oenig nämnd) att överklaga förvaltningsrättens beslut ang var barnen ”Fanny och Rasmus” kommer att ha det bäst i framtiden. Jag hoppas verkligen att man plockar fram alla … Continue reading

Posted in Lite av varje | Tagged , , , , , , , , | 29 Comments

Marks kommun, en skam för Sverige

Gårdagens Uppdrag granskning (länk till programmet) var riktigt upprörande, hade man kunnat kliva in i tv´n och ruska om en och annan hade jag gjort det, tex ordförande i socialutskottet, Ann Hjertén, som tyckte att den biologiska mamman ”inte fått … Continue reading

Posted in Lite av varje | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

Intressanta artiklar

Hittade en intressant artikel igår av Patrik Nyberg som om den stämmer är rent bedrövlig. Det handlar i stort om ett antal barn som under 4 års tid varit fosterhemsplacerade då biofamiljen inte ansågs lämpliga av flera tydliga skäl, och … Continue reading

Posted in Lite av varje | Tagged , , , , , , , , , | 38 Comments