Tag Archives: vänskapsband

Journalister står inte längre för trovärdighet

2010 gjordes en undersökning på hur stort förtroende folk har för olika yrkesgrupper. Som ni ser så ligger journalister bland de 5 sista. Att folk till och med har mer förtroende för politiker säger ganska mycket. Och trots mediernas ofta … Continue reading

Posted in samhälle och politik | Tagged , , , , , | 1 Comment