Publicerad den

När ditt barn mår dåligt

Det finns ingenting som är jobbigare som förälder än när ditt barn mår dåligt. När det inte fungerar i skolan, när barnet att deprimerat, inte vill äta eller om något annat är fel.

Ta hjälp

Det är många barn som mår dåligt och har problem. Som förälder ska du inte känna dig misslyckad utan du ska ta hjälp. Kontakta sjukvården, se vilken hjälp du hittar på 1177.se, samtala med skolkuratorn och lärarna. Det finns mycket hjälp att tillgå och ju snabbare ni börjar att hjälpa ditt barn eller tonåring, desto bättre. Då hinner barnet inte heller hamna i en lika negativ spiral, som om det hunnit gå ett par år.

Hemmasittare

Det är många föräldrar som har en tonåring som har blivit en hemmasittare, ett skolbarn som inte orkar eller kan gå till skolan. Orsakerna är individuella och problemet växer. Det är viktigt att du som förälder har kontakt och samarbetar med skolan. Tjat och skrik kommer inte att hjälpa, samtidigt måste du hjälpa ditt barn att kommer ifrån det mentala rum som personen sitter fast i. Därför är det klokt att ta hjälp av en skolkurator och BUP så ditt barn lättare kan återvända till skolan.

Publicerad den

Hjälp ditt barn med läxorna

Som förälder har du en oerhört stor inverkan på hur det går i skolan för ditt barn. Du är barnets främsta förebild. Hur du engagerar dig i barnets skolgång kommer påverka resultatet mycket.

Skolan

Det är viktigt att ditt barn trivs i skolan. Vissa barn älskar att vara i skolan och har lätt för de teoretiska ämnena, medan andra kan tycka att lektionerna är jobbiga. Det absolut viktigaste är ändå att ditt barn har kompisar och trivs. Det är även viktigt att du som förälder inte jämför dina barn, då vi alla har olika talanger och är duktiga på olika saker. Dock kommer din attityd till skolan påverka mycket. Fråga om skolan, hur det går i de olika ämnena och hjälp till med läxorna.

Läxorna

Vissa barn gör läxorna alldeles på egen hand, medan andra barn behöver mer stöd från föräldrarna. Det är klokt att skapa en regel kring läxorna. Som att de måste göra läxorna innan de får göra något roligt eller att läxorna ska vara färdiga ett visst klockslag. För att lättare kunna hjälpa ditt barn med läxorna kan du också gå in på Skolverkets hemsida för att få tips och råd om läxhjälp och vad som är viktigt i det olika ämnena. För att inte glömma bort läxor och prov kan det också vara klokt att skriva in det i en kalender som ni har i köket. Då kommer du som förälder lättare att komma ihåg att fråga om hur det gick på matteprovet. Kom ihåg att visa stöd och engagemang oavsett resultatet.