Publicerad den

Starta eget

Familjelivet blir ofta lidande till följd av arbetet. Att vara anställd av någon annan kan ofta innebära att man måste jobba över och då förlorar man tid med familjen.

Mer tid över till familjen

Det behöver inte vara svårt att starta eget företag. Du kan få hjälp med rekryteringen från Nextu.se och då slippa gå igenom massa CV:n. Istället får du en video på alla kandidater och kan på så vis få en bättre uppfattning om dem. Att använda sig av rekryteringsföretaget Nextu.se kan underlätta en hel del så att du får mer tid över till att planera företagandet. Med ett eget företag kan du tjäna mer pengar men även välja hur du vill arbeta. Det är en stor fördel när man har en familj som behöver tid och uppmärksamhet. Många som startat eget vittnar om att det varit det bästa beslutet de tagit, inte minst för att bli mer flexibel för familjens skull.