Publicerad den

När ditt barn mår dåligt

Det finns ingenting som är jobbigare som förälder än när ditt barn mår dåligt. När det inte fungerar i skolan, när barnet att deprimerat, inte vill äta eller om något annat är fel.

Ta hjälp

Det är många barn som mår dåligt och har problem. Som förälder ska du inte känna dig misslyckad utan du ska ta hjälp. Kontakta sjukvården, se vilken hjälp du hittar på 1177.se, samtala med skolkuratorn och lärarna. Det finns mycket hjälp att tillgå och ju snabbare ni börjar att hjälpa ditt barn eller tonåring, desto bättre. Då hinner barnet inte heller hamna i en lika negativ spiral, som om det hunnit gå ett par år.

Hemmasittare

Det är många föräldrar som har en tonåring som har blivit en hemmasittare, ett skolbarn som inte orkar eller kan gå till skolan. Orsakerna är individuella och problemet växer. Det är viktigt att du som förälder har kontakt och samarbetar med skolan. Tjat och skrik kommer inte att hjälpa, samtidigt måste du hjälpa ditt barn att kommer ifrån det mentala rum som personen sitter fast i. Därför är det klokt att ta hjälp av en skolkurator och BUP så ditt barn lättare kan återvända till skolan.